Αρσάκεια Ιωαννίνων
  • Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), εδώ
  • Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ
  • Συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας, εδώ
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2021-22, εδώ
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-23, εδώ