Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής 2023-24
Δείτε αναλυτικά εδώ

Επικοινωνία Σχολείου με Γονείς/Κηδεμόνες

Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις  απουσίες των μαθητών/-τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο Σχολείο τους λόγους  απουσίας των μαθητών/-τριών.

Η επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς θα γίνεται ηλεκτρονικά.