Αρσάκεια Ιωαννίνων

Γνωστοποιούμε στους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου μας ότι για την καλύτερη οργάνωση των επισκέψεων των γονέων κάθε Τετάρτη, το πρόγραμμα των τακτικών ανά Τετάρτη συναντήσεων γονέων και καθηγητών για το Β΄ τετράμηνο έχει ως ακολούθως:

Τετάρτη 16/1/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2

Τετάρτη 6/2/2019        Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α3-Α4, Β3-Β4, Γ3-Γ4

Τετάρτη 13/2/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2

Τετάρτη 20/2/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α3-Α4, Β3-Β4, Γ3-Γ4

Τετάρτη 27/2/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2

Τετάρτη 6/3/2019        Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α3-Α4, Β3-Β4, Γ3-Γ4

Τετάρτη 13/3/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2

Τετάρτη 20/3/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α3-Α4, Β3-Β4, Γ3-Γ4

Τετάρτη 27/3/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2

Τετάρτη 3/4/2019        Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α3-Α4, Β3-Β4, Γ3-Γ4

Τετάρτη 10/4/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α1-Α2, Β1-Β2, Γ1-Γ2

Τετάρτη 17/4/2019      Γονείς μαθητών/τριών των τάξεων Α3-Α4, Β3-Β4, Γ3-Γ4