Αρσάκεια Ιωαννίνων

UNESCO - ASPnet Schools Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής το οποίο συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO, λόγω των δράσεων τις οποίες πραγματοποιεί από το 2017.

Το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO (ASPnet/Associated Schools Project Network) αποτελεί ένα παγκόσμιο Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχος των σχολείων-μελών είναι να προωθήσουν –μέσα από τη λειτουργία τους– τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τα σχολεία-μέλη έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση των αξιών και των αρχών οι οποίες κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα τής UNESCO και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ισότητας των φύλων, τής κοινωνικής προόδου, τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης και τής δημοκρατίας, υλοποιώντας τη σχολική ολιστική προσέγγιση (whole school approach).

Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2021-2022, τα παιδιά τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού, μαζί με τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς των τμημάτων, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων επέλεξαν και υλοποίησαν κάποιους στόχους από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν στην Ατζέντα 2030 - Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τού Ο.Η.Ε.

Πιο κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τρία βίντεο:
- Το 1ο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων 
- Το 2ο βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των νηπίων 
- Το 3ο βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων και των νηπίων, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων τής Μουσικής Αγωγής και τού SHTEAM/Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Σε περίπτωση, κατά την οποία επιθυμείτε –έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας– είτε να διαβάσετε τα κείμενα είτε να δείτε κάποια εικόνα, μπορείτε να πατήσετε το pause στο video.

 Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2020-2021