Αρσάκεια Ιωαννίνων
UNESCO - ASPnet Schools
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2020-2021

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής, το οποίο συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO, λόγω των δράσεων τις οποίες πραγματοποιεί, από το 2017. Το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO (ASPnet/Associated Schools Project Network) αποτελεί ένα Παγκόσμιο Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχος των σχολείων-μελών είναι να προωθήσουν –μέσα από τη λειτουργία τους– τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για μια πιο δίκαιη, ειρηνική –και χωρίς αποκλεισμούς– ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια τού τρέχοντος σχολικού έτους, τα παιδιά τού Νηπιαγωγείου μας, μαζί με τις υπεύθυνες νηπιαγωγούς των τμημάτων, επέλεξαν και υλοποίησαν Στόχους από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν στην Ατζέντα 2030 - Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τού Ο.Η.Ε.

Πιο κάτω, μπορείτε να παρακολουθήσετε δύο βίντεο:
-Το πρώτο βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων μας.
-Το δεύτερο βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των νηπίων μας.

Σε περίπτωση, κατά την οποία επιθυμείτε –έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας– είτε να διαβάσετε τα κείμενα είτε να δείτε κάποια εικόνα, μπορείτε να πατήσετε το pause στο video.