Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον νομό Αττικής, το οποίο συγκαταλέγεται στην επίσημη, επικαιροποιημένη λίστα τού Δικτύου ASPnet Schools τής UNESCO, χάρη στις δράσεις τις οποίες πραγματοποιεί από το 2017.

Το Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO (ASPnet/Associated Schools Project Network) αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχος των σχολείων-μελών είναι να προωθήσουν. μέσα από τη λειτουργία τους, τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για μια πιο δίκαιη, ειρηνική  και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τα σχολεία-μέλη έχουν ως προτεραιότητα την προώθηση των αξιών και των αρχών, οι οποίες κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα τής UNESCO και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ισότητας των φύλων, τής κοινωνικής προόδου, τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης και τής δημοκρατίας, υλοποιώντας τη σχολική ολιστική προσέγγιση (whole school approach).

Κατά την διάρκεια τού τρέχοντος σχολικού έτους τα παιδιά τού Νηπιαγωγείου μας, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, επέλεξαν και υλοποίησαν Στόχους από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν στην Ατζέντα 2030 - Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τού Ο.Η.Ε.

Πιο κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε τρεις παρουσιάσεις-βίντεο:

Η πρώτη παρουσίαση-βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων μας.

Η δεύτερη παρουσίαση-βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των νηπίων μας.

Η τρίτη παρουσίαση-βίντεο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις των προνηπίων και των νηπίων μας, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων τής Μουσικής Αγωγής και τού SHTEAM/Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Σε περίπτωση πουεπιθυμείτε είτε να διαβάσετε τα κείμενα είτε να δείτε κάποια εικόνα, μπορείτε να πατήσετε
το pause στο video.