Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών στους διαδραστικούς πίνακες για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό.

Το πρόγραμμα, το οποίο διοργανώθηκε από το Κολλέγιο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 8 και 15 Μαρτίου 2014 και είχε τίτλο «Η χρήση και η λειτουργία των Διαδραστικών πινάκων IWBs 1 & IWBs 2».