Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τις εργασίες τής επιμορφωτικής ημερίδας για την ελληνική γλώσσα με τίτλο «Από τον Όμηρο στη Νέα Ελληνική: διαχρονικές προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα».
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard και πραγματοποιήθηκε στη Στοά τού Βιβλίου το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017.