Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Έφη Μπογάτσα το σχολικό έτος 2016-2017 παρακολούθησε εξάμηνο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Μουσειακή αγωγή και εκπαίδευση».
Το σεμινάριο είχε συνολική διάρκεια 70 ωρών καιπεριελάμβανε 50 ώρες διά ζώσης μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε μουσεία και 20 ώρες e-learning εκπαίδευσης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που διοργανώνονται ετησίως από το Ίδρυμα.