Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ντίνα Γκαραγκάνη, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 είχε εκπαιδευτική άδεια για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης 800 ωρών στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών τού Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, στο πλαίσιο τού 2ου έτους τού μεταπτυχιακού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει με θέμα «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία παιδιού και εφήβου» (ΕΚΠΑ).
Η κ. Γκαραγκάνη συμμετείχε:
• το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στην ημερίδα τής ΟΜΕΡ (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) με θέμα «Ευαισθητοποίηση ενηλίκων για τους πρόσφυγες»
• από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2016 στις εργασίες τού 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με θέμα «Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία»
• το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2016 στο σεμινάριο τής ΟΜΕΡ με θέμα «Η μουσική μάς ενώνει»
• το Σάββατο 4 Μαρτίου 201 στο σεμινάριο τής ΟΜΕΡ με θέμα «Εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά»
• το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στην επιμορφωτική ημερίδα τού ΕΠΕΑΔΝΑ (Επιστημονική Ένωση Αποφοίτων Διδασκαλείου Αθηνών), με θέμα «Το πέρασμα στη γονεϊκότητα».
Επίσης, ως μέλος τού Δ.Σ. τής ΟΜΕΡ (παράρτημα Αθήνας), συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή τού 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου τής Ελληνικής Επιτροπής τής ΟΜΕΡ, με διεθνή συμμετοχή, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο τού 2017 στην Αθήνα.