Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Γιώτα Παππά παρακολούθησε ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση και νέα μέσα (New Media). Δυνατότητες και περιορισμοί για το παιδί και τον πολίτη». Την ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 2017, συνδιοργάνωσαν η Ξένιος Πόλις, η Unicef και το Advanced Media Institute.