Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Μαρινάνσυ Αγγελάκη παρακολούθησε επιμορφωτικό- βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Πρακτικές τής ς και τής Θετικής Εκπαίδευσης: θετικά συναισθήματα, ψυχική ανθεκτικότητα και θετικότητα για όλους στη σχολική κοινότητα», με εισηγήτρια την κ.Φανή Κουδιγκέλη.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Εργου ΠΕ 60 κ. Βασιλική Μιχαηλίδου και Βαρβάρα Πρεβεζάνου, και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα σεμιναρίων τού 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.