Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε στις εργασίες τής διημερίδας με τίτλο «Παιδιά σε κίνδυνο: ο ρόλος τού σχολείου στην προάσπιση των Δικαιωμάτων τού Παιδιού», την Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, στο κτήριο τού Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Σκοπός τής διημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα κακοποίησης/παραμέλησης, εμπορίας και εκμετάλλευσης παιδιών και εφήβων, καθώς και η ενημέρωση για τον ρόλο τού εκπαιδευτικού και τού σχολείου στην πρόληψη, ανίχνευση και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Τη διημερίδα διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δυτικής Αττικής, Πειραιά, και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄  Γ΄ και Δ΄  Δυτικής Αττικής, Πειραιά, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας τού Παιδιού.