Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τις εργασίες τού 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - e-Twinning».


Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από την Παρασκευή 19 έως και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021.