Αρσάκεια Ιωαννίνων

Από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε στο πρόγραμμα«Συν-Δεσμοί» τής «Μέριμνας».Στόχος τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν την απώλεια, το πένθος ή μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια στην οικογένειά τους, ζητήματα ιδιαίτερα κρίσιμα την περίοδο τής πανδημίας COVID-19, και να τα στηρίζουν με επάρκεια για να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση που αντιμετωπίζουν.