Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τρίωρη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Δουλεύουμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί!».Την ημερίδα διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ60 των ΠΕΚΕΣ τής χώρας, για το πρόγραμμα Εισαγωγής τής Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο.