Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε και συμμετείχε επιτυχώς στις εξετάσεις τού εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης, με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Οργάνωση και στον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε Ενηλίκους και Ανηλίκους Εκπαιδευόμενους».

Το πρόγραμμα, που διοργάνωσε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, επιπέδου 2, "Easy Education", είχε διάρκεια 100 ωρών και διήρκεσε από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 έως 7 Ιανουαρίου2022.