Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τον κύκλο επιμορφωτικών διαδικτυακών συναντήσεων με τίτλο «Ο ρόλος τού εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση τής ενδοοικογενειακής βίας».

Το πρόγραμμα διοργάνωσε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων τού Δήμου Ζωγράφου σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας τού δήμου.

Οι διαδικτυακές συναντήσεις είχαν συνολική διάρκεια 8 ωρών και διεξήχθησαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου, καθώς και στις 2 και 9 Μαρτίου 2022.