Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση για το μάθημα τής Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, διήρκεσε από τον Μάιο 2021 έως και τον Φεβρουάριο 2022 (420 ώρες), και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.