Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε το επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τα Σχολεία Προαγωγής τής Υγείας στην Ελλάδα, με τίτλο «Τα βήματα και οι μέθοδοι για ένα Σχολείο Προαγωγής τής Υγείας».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας τού Παιδιού.