Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση με θέμα «Εμπειρίες μάθησης για παιδιά και εκπαιδευτικούς στο σύγχρονο σχολείο».

Η επιμορφωτική δράση διοργανώθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 κ. Βαρβάρα Πρεβεζάνου.

Στόχος τού σεμιναρίου ήταν η κατανόηση τού σχολείου ως χώρου που ευνοεί τη μάθηση και ανάπτυξη όλων, παιδιών και εκπαιδευτικών.

Δόθηκε έμφαση σε εργαλεία και εφαρμοσμένες διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία και μάθηση, την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξή τους.

Επίσης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα Erasmus+ KA1.