Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε επιτυχώς την ασύγχρονη επιμόρφωση που υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας iepX, κατά την α΄, β΄και γ΄φάση επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο τής Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» τής Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Ειδικότερα, ολοκλήρωσε επιτυχώς τα εξής ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, συνολικής διάρκειας 150 ωρών:

• Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη (35 ώρες)

• Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη (25 ώρες)
 
• Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής τής αναπηρίας και τής διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο (50 ώρες)
 
• Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω κοινωνικών ιστοριών (40 ώρες)