Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ναταλία Ηλιάδη, Ζαφείρα Ντούλη και Κωνσταντίνα Πέτσικα ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 9 μηνών, συνολικής διάρκειας 450 ωρών, με θέμα «Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο 2022.