Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Αμαλία Κοντόκωστα παρακολούθησε την επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Διδάσκοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το μοντέλο τής UNESCO για την ενσωμάτωση τής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση», στην Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδας (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος).

Με την ευκαιρία τής συμπλήρωσης των 20 χρόνων από την υιοθέτηση τής Σύμβασης για τη Διαφύλαξη τής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και των 70 χρόνων από την ίδρυση τού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων τής UNESCO (ASPnet), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διά των συναρμόδιων υπηρεσιών τους, τής Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, αντίστοιχα, διοργάνωσαν από κοινού την ημερίδα ευαισθητοποίησης με θέμα την ενσωμάτωση τής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση.