Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την επιμορφωτική - ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Σχολικός Εκφοβισμός και Βία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Πρόληψη - Παρέμβαση - Καλές Πρακτικές».

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ομάδα Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση τής Ενδοσχολικής Βίας και τού Εκφοβισμού τής Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄  Αθήνας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, και είχε διάρκεια 6 ωρών (8.00-14.00).