Αρσάκεια Ιωαννίνων
Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς των προνηπίων και νηπίων έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή διά ζώσης επικοινωνίας με τους/ις εκπαιδευτικούς, διάρκειας 5 λεπτών, προκειμένου να ενημερωθούν και να συζητήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους. Όλα τα ραντεβού θα δηλώνονται από τους γονείς ηλεκτρονικά στο portal τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ( https//portal.arsakeio.gr ) με τους προσωπικούς τους κωδικούς.