Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ο καθηγητής Αγγλικών τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου (Κλασικού) Ψυχικού δρ Αθανάσιος Δημάκης συμμετείχε με εισήγηση στο διεθνές συνέδριο The Politics of Space and the Humanities, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 15 έως 17 Δεκεμβρίου 2017.
Η εισήγησή του με τίτλο “Greece as Apollonian Space in Henry Miller’s The Colossus of Maroussi and Don DeLillo’s The Names” είχε θέμα τις αναπαραστάσεις τής Ελλάδας στη σύγχρονη αμερικανική πεζογραφία (20ού αι.).