Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στο Κλειστό Γυμναστήριο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικούεπιμόρφωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής Γυμνασίων και Λυκείων στο αντικείμενο τού αθλήματος τής Χειροσφαίρισης (handball).

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν θεωρητικά και εφαρμόστηκαν στην πράξη, με την παρουσίαση μεγάλου αριθμού ασκήσεων, στοιχεία ατομικής τεχνικής, εισαγωγής στην αμυντική τακτική και τις αρχές τού ομαδικού παιχνιδιού.

Έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη των σημαντικών διδακτικών σημείων, τη μεθοδολογία εκμάθησης καθώς και την προσαρμογή των προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον.

Υπεύθυνος τής παρουσίασης ήταν ο κ. Κων/νος Κότσιρας, ο οποίος έχει διατελέσει προπονητής Χειροσφαίρισης σε όλα τα επίπεδα τού αθλήματος και για πολλά χρόνια συνεργάτης στο αναπτυξιακό πρόγραμμα τής αντίστοιχης ομοσπονδίας.

Υπεύθυνος καθηγητής ήταν ο κ. Άρης Καλλιάς, Συντονιστής Φυσικής Αγωγής.