Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 1,5 ώρας, από τη Διευθύντρια τού Σχολείου κ. Μ. Δουζίνα, με τίτλο «Ανεστραμμένη τάξη: προοπτικές και προβληματισμοί».

Η κ. Δουζίνα αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά τής ανεστραμμένης τάξης, στις προϋποθέσεις εφαρμογής της, στις προοπτικές που εξασφαλίζει για την ποιότητα τής διδασκαλίας και τής μάθησης, αλλά και στον προβληματισμό που εγείρει η εφαρμογή της.

Παρουσίασε, επίσης, αποθετήρια υλικού και εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την εφαρμογή τής ανεστραμμένης τάξης.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση πάνω στις δυνατότητες αυτής τής διδακτικής πρακτικής.