Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 διοργανώθηκε από το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, σε συνεργασία με το Α΄ και το Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ενδοσχολική βία κι εκφοβισμός». Το σεμινάριο, διάρκειας δύο ωρών (17:00- 19:00), υλοποιήθηκε από την κ. Ι. Χαρδαλούπα, ψυχολόγο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο τού Παιδιού».

Αρχικά, παρουσιάστηκαν κάποια πραγματικά περιστατικά τής Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, μέσα από τα οποία αναδείχτηκε το θεωρητικό υπόβαθρο τού φαινομένου, με έμφαση στους ρόλους που ενδέχεται να υιοθετήσουν τα παιδιά σε αντίστοιχα περιστατικά, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών, καθώς επίσης και στις συνέπειες και τους τρόπους διαχείρισης τού φαινομένου τής ενδοσχολικής βίας.

Στη συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά στους τρόπους ενίσχυσης τού ρόλου τού εκπαιδευτικού απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και δόθηκαν σαφείς οδηγίες για καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης τού φαινομένου.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που καλείται ένα σχολείο να ακολουθήσει για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις τού Οργανισμού «Το Χαμόγελο τού Παιδιού» μπορείτε να δείτε εδώ