Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών, την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στις 9.00-10.30, οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν, διαδικτυακά, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «L’approche actionnelle dans l’enseignement du FLE: des savoirs aux savoir-faire».

Στο σεμινάριο δόθηκε έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής στην παραγωγή προφορικού λόγου και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει τη γνώση για να επικοινωνήσει.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε μια διδακτική προσέγγιση, που προσανατολίζεται στη δράση, στοχεύοντας στον ενεργητικό ρόλο τού μαθητή.

Την επιμόρφωση έκανε η κ. Émilie Mathieu-Benoit, επιμορφώτρια καθηγητών και επιμορφωτών, καθηγήτρια τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, συγγραφέας μεθόδων Γαλλικής, που διδάσκονται διεθνώς, και συνεργάτης τού γαλλικού εκδοτικού οίκου "hachette".