Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα παρουσίασε διαδικτυακή επιμορφωτική εισήγηση με θέμα «Ο Πολιτισμός στο Σχολείο» σε φοιτητές τού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τού Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», μετά από πρόσκληση τής καθηγήτριας Ιστορίας τής Τέχνης και Πολιτισμού τού Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Ευαγγελίας Γεωργιτσογιάννη.

Η επιμορφωτική εισήγηση αφορούσε σε δράσεις πολιτισμού που υλοποιούνται στα Αρσάκεια Σχολεία και που ως στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, στην ανακάλυψη των κλίσεών τους και στη δημιουργία ενός θετικού ενδοσχολικού κλίματος.

Η κ. Δουζίνα τόνισε τη σημασία τής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς οι δράσεις πολιτισμού στο Σχολείου είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Την επιμόρφωση παρακολούθησαν και καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού.