Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα και η Σύμβουλος Σχολικής Ζωής κ. Χριστίνα Αλεβίζου παρακολούθησαν δίωρο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντιμετώπιση τής ενδοσχολικής βίας».

Το σεμινάριο διοργάνωσαν το 2ο ΠΕΚΕΣ και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ. Α. Ασημακοπούλου (ΠΕ02), Π. Λιούμπη (ΠΕ11), Κ. Μαραγκός (ΠΕ86), Α. Μπουλάκη (ΠΕ81), Ε. Παπαχρίστου (ΠΕ06), Γ. Ρούσσος (ΠΕ04) και Χ. Σπυροπούλου(ΠΕ02).

Η εισηγήτρια κ. Ε. Ευσταθίου, ψυχολόγος στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄Αθήνας, παρουσίασε αναλυτικά τις μορφές και τις αιτίες τής ενδοσχολικής βίας, και αναφέρθηκε σε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής της.

Η αναφορά σε δύο μελέτες περίπτωσης οδήγησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από την οποία προκύπτει ως συμπέρασμα πως ο καλύτερος τρόπος πρόληψης τής ενδοσχολικής βίας, που μετά την εσωστρέφεια τής πανδημίας φαίνεται να έχει αυξηθεί, είναι η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες συνεργατικές και βιωματικές, που λειτουργούν ως μοχλός αποσυμπίεσης και που δημιουργούν θετικούς συναισθηματικούς δεσμούς με το σχολείο.

Φαίνεται πως το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός σχολείου με θετικό κλίμα, ενός σχολείου που οι μαθητές αισθάνονται δικό τους και συνεπώς το αγαπούν και κατ’ επέκταση το σέβονται.