Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, στις 17.00-20.00,  η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μαρίκα Δουζίνα παρακολούθησε την επιμορφωτική εξ αποστάσεως ημερίδα τής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας «ΑποΤΥΧΗα».

Στόχος τής ημερίδας ήταν ο αποστιγματισμός τής αποτυχίας και η αντιμετώπισή της ως ευκαιρίας μάθησης, καθώς και η απομυθοποίηση τής επιτυχίας.

Διατυπώθηκε με έμφαση πως η αποτυχία δεν καθορίζει το άτομο στο παρόν και στο μέλλον, πως πρόκειται για έννοια δυναμική και σχετική και πως, ενίοτε, σε βάθος χρόνου, η αποτυχία αναδεικνύεται σε ευκαιρία για επιτυχίες.

Στην ημερίδα διερευνήθηκαν πτυχές τής αποτυχίας στην επιχειρηματικότητα, στην έρευνα και στην εκπαίδευση, προτάθηκαν τρόποι για τη διαχείριση τού λάθους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τής ευαλωτότητας τής μαθητικής αβοηθησίας και αναδείχθηκε η δύναμη που έχει για τους μαθητές το «όχι ακόμα»...