Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μ. Δουζίνα παρακολούθησε, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 (ώρα 11.00-13.00), διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των ενδοσχολικών συντονιστών και των μεντόρων στο σύγχρονο σχολείο», που διοργανώθηκε από ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ. Ε.

Στην επιμόρφωση, που πραγματοποιήθηκε από τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου δρα Μαρία Κασκαντάμη και δρα Χρυσάνθη Κουμπάρου, συνδυάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των νέων θεσμών τού ενδοσχολικού συντονιστή και τού μέντορα με πρακτικές οδηγίες για τη λειτουργικότητα των θεσμών αυτών εντός τής σχολικής πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι άξονες γύρω από τους οποίους οργανώθηκε και η συζήτηση που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση τού σεμιναρίου:

• Ο ρόλος των ενδοσχολικών συντονιστών/-τριών και των μεντόρων και οι προϋποθέσεις άσκησης τού έργου τους.

• Διοργάνωση των διδασκαλιών: προγραμματισμός ύλης, σχεδιασμός και πραγματοποίηση διδασκαλίας, συζήτηση.

• Βασικές πρακτικές συνδιδασκαλίας.