Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν διά ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τη διαχείριση κρίσεων στον χώρο τού σχολείου, το οποίο παρουσίασε ο κ. Γ. Γεωργουλέας, μέλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τού Σχολείου και σχολικός ψυχολόγος, με τη συνδρομή τού κ. Π. Κατηνιώτη, μέλους των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τού Σχολείου και συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Μέσα από μελέτες περίπτωσης και υποθετικά σενάρια κρίσεων οι παρόντες καθηγητές διατύπωσαν τις απόψεις τους για το πώς θα αντιμετώπιζαν μια πιθανή, κατά περίπτωση, κρίση ενώ οι εμψυχωτές τού σεμιναρίου αναφέρθηκαν σε πραγματικά δύσκολα περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός τού σχολικού χώρου, προτείνοντας τρόπους ενδεδειγμένης αντιμετώπισής τους.

Με δεδομένο ότι οι κρίσεις, μείζονες ή ελάσσονες, εμφανίζονται στον σχολικό χώρο, το σεμινάριο αυτό αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα χρήσιμο και βοηθητικό από τους εκπαιδευτικούς.

image001