Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μ. Δουζίνα παρακολούθησε, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 (ώρες 18.00-21.00), τη διαδικτυακή επιμόρφωση, που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με θέμα «Ο ρόλος τού Διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο».

Στόχος τής επιμορφωτικής συνάντησης ήταν αφενός να προσεγγίσει τον πολυσύνθετο ρόλο τού Διευθυντή τής σχολικής μονάδας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη διαμόρφωση τής σχολικής κουλτούρας και αφετέρου να συνδέσει τη διοικητική σκέψη με την εκπαιδευτική ηγεσία.

Συγκεκριμένα, τονίστηκαν και διευρύνθηκαν τα χαρακτηριστικά τού συμμετοχικού διοικητικού προτύπου, ο ρόλος τής επικοινωνίας και συνεργασίας στη διαχείριση τής αλλαγής και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην οργάνωση και λειτουργία τής σχολικής μονάδας.

001