Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Μ. Δουζίνα και καθηγητές τού Σχολείου παρακολούθησαν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, και ώρες 17.30-20.00, με θέμα «ΑποΤΥΧΗα, Μέρος β΄».

Στο πολύ ενδιαφέρον αυτό σεμινάριο διερευνήθηκαν και συζητήθηκαν πτυχές τής αποτυχίας, όπως ο τρόπος διαχείρισής της στη διαδικασία τής αξιολόγησης, το λάθος ως χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο, η διαχείριση τού λάθους προς όφελός μας και ο τρόπος διαμόρφωσης τάξεων φιλικών στα λάθη.

image001