Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, μετά τη λήξη των μαθημάτων, καθηγητές τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν δίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, σε επίπεδο θεωρητικό αλλά και πρακτικό.

Το σεμινάριο, που υλοποιήθηκε από αξιωματικό τής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, παρακολούθησαν μέλη τού εργατοτεχνικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού.