Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη επιλέχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως επιμορφώτρια Β΄ για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών.

Συγκεκριμένα, η ίδια επιμορφώθηκε και έλαβε τη σχετική πιστοποίηση για να επιμορφώσει στη συνέχεια εκπαιδευτικούς και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά σε σχέση με τις τεχνικές, τον σχεδιασμό και τη δομή των νέων προγραμμάτων, το 2021-2022.

Την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2023 ανέλαβε την επιμόρφωση σε τμήμα με 18 συναδέλφους (ΠΕ78, ΠΕ80), από όλη την Ελλάδα, σχετικά με τη νέα μορφή και δομή των νέων ΠΣ, τον τρόπο αξιοποίησης τού νέου οδηγού εκπαιδευτικού, τού ευρετηρίου τεχνικών, αλλά και την οργάνωση και σχεδιασμό τής διδασκαλίας με βάση τις τεχνικές, κασθώς και την αντίστοιχη αξιολόγηση, βασισμένη στη φιλοσοφία και τη νέα μορφή των Προγραμμάτων Σπουδών.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, μέσω σύγχρονων συνεδριών αλλά και τής ασύγχρονης πλατφόρμας επιμόρφωσης Moodle τού ΙΕΠ.

Τα παραδοτέα διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες ήταν αποτέλεσμα τής αποδοτικής συνεργασίας επιμορφώτριας και επιμορφούμενων.

002