Αρσάκεια Τιράνων

Οι μαθητές τού Αρσακείου Τιράνων, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση «Ασφάλεια των νέων», που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Εσωτερικών και τού Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού τής Αλβανίας. Στο πλαίσιο αυτού τού προγράμματος η Τοπική Διεύθυνση τής Αστυνομίας Τιράνων πραγματοποιεί συναντήσεις ευαισθητοποίησης κατά τής βίας στα σχολεία τής περιοχής.

Κατά την επίσκεψή τους στο Σχολείο μας οι εκπρόσωποι τής Αστυνομίας ενημέρωσαν τους μαθητές των τάξεων Στ΄ και Ζ΄ για το φαινόμενο τού σχολικού εκφοβισμού και για άλλες μορφές βίας εκτός τού σχολικού περιβάλλοντος, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η σωματεμπορία παιδιών κ.ά.

Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημερωτικά βίντεο, να ακούσουν τους αξιωματικούς και να συνομιλήσουν μαζί τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα πολύτιμες συμβουλές για την αυτοπροστασία τους, με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Fushata “Siguria e të rinjve” në shkollën “Arsakeio e Tiranës”

Nxënësit e shkollës “Arsakeio e Tiranës” të premten, më 17 nëntor 2023 patën mundësinë të marrin pjesë në fushatën ndërgjegjësuese “Siguria e të rinjve”, e cila zhvillohet nën kujdesin e Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë. Në kuadër të këtij programi, Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës zhvillon takime sensibilizuese kundër dhunës në shkolla. Gjatë vizitës së tyre në shkollën tonë, përfaqësuesit e Drejtorisë Vendore të Policisë informuan nxënësit e klasave VI dhe VII për fenomenin e bullizmit në shkollë dhe për format e tjera të dhunës që ndodhin jashtë mjedisit shkollor, si bullizmi online, trafikimi i fëmijëve, etj. Nxënësit tanë patën mundësinë të ndjekin video informuese, të dëgjojnë oficerët dhe të bisedojnë me ta, duke marrë njëkohësisht këshilla të vlefshme për mbrojtjen e tyre, me qëllim parandalimin dhe trajtimin e duhur të këtyre dukurive.