Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Δημοτικά Σχολεία ως 2η ξένη γλώσσα από την Γ΄ έως την Ε΄ τάξη για δύο (2) ώρες την εβδομάδα και στην Στ΄ τάξη για τρείς (3) ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία των Γαλλικών στα Σχολεία τής Φ.Ε. στοχεύει σε ένα διττό γνωστικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα:
 

•  την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας, με έμφαση στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, και
•  την εξοικείωση των μαθητών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό τής Γαλλίας και τού γαλλόφωνου κόσμου.
Η διδασκαλία γίνεται στα Γαλλικά και στηρίζεται στη σπειροειδή προσέγγιση τής γλώσσας, έτσι ώστε οι γνώσεις συνεχώς να εμπεδώνονται και να εμπλουτίζονται. Η ύλη είναι προσαρμοσμένη στις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών κάθε τάξης, με στόχο την ομαλή και διαβαθμισμένη εκμάθηση τής ξένης γλώσσας. Στο δημοτικό σχολείο δεν υπάρχουν επίπεδα ανά τάξη και η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή σε προσωπικό επίπεδο. Η συνεχής επανάληψη και η βιωματική προσέγγιση έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη εμπέδωση τής ύλης κατά τη διάρκεια τού μαθήματος.  


ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Τα βιβλία και οι ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιλέγονται με κριτήριο τα ενδιαφέροντα και τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών, προκειμένου να τα προσελκύσουν με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο και να τα φέρουν σε επαφή με τον γαλλικό και τον γαλλόφωνο πολιτισμό μέσα στο πλαίσιο τής πολυπολιτισμικότητας που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τής εποχής μας. Το υποστηρικτικό υλικό τής διδασκαλίας, πέραν των βιβλίων, αποτελείται από το παιδαγωγικό υλικό τής τάξης (διαδραστικό πίνακα, διαδικτυακό υλικό,
CD, DVD, θεματικές κάρτες, πίνακες και διαφάνειες, επιτραπέζια παιχνίδια κ.λπ.) και από το διαδραστικό υλικό που υπάρχει αναρτημένο στην πλατφόρμα τού e-arsakeio για αυτόνομη χρήση από τον μαθητή.
Με προσανατολισμό στη δράση, οι μαθητές μας αξιοποιούν και αναπτύσσουν τις κλίσεις τους συνεργαζόμενοι και δημιουργώντας, μέσω τής συμμετοχής τους σε ομαδικές ή προσωπικές συνθετικές εργασίες (projets), σχολικά και ευρωπαϊκά διαθεματικά προγράμματα, εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

ΣΤΟΧΟΙ


Οι μαθητές τού δημοτικού αρχικά εξοικειώνονται και αγαπούν τη γλώσσα και στην Στ΄ τάξη έχουν κατακτήσει τις γλωσσικές, τις γνωστικές και τις επικοινωνιακές δεξιότητες τής Γαλλικής, όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (CIEP – DELF
A1). Αυτές οι γνώσεις και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία και τη διαπολιτισμική κατανόηση έχουν εξελιχθεί σε βασικούς άξονες κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής. Μέσω αυτών καλλιεργείται στους μαθητές μας αγωγή και στάση ενσυνείδητου και ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.
 
ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
 
Γ΄ ΤΑΞΗ

Στην Γ΄ τάξη το μάθημα διεξάγεται προφορικά σε πρώτη φάση, με στόχο την εξοικείωση των μικρών μας μαθητών με τους ήχους τής γαλλικής γλώσσας μέσα από τραγούδια και παιχνίδια. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην ανάγνωση και στη γραφή και, πάντα σε επικοινωνιακό άξονα, στην εκμάθηση τού λεξιλογίου και απλών γραμματικών φαινομένων και στην αναπαραγωγή των γνώσεων αυτών μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και θεατρικά παιχνίδια. Επίσης, στην καλύτερη εμπέδωση των γνώσεων στοχεύει η χρήση τού διαδραστικού υλικού που παρέχεται από τους εκδοτικούς οίκους, καθώς επίσης και το υλικό τής ψηφιακής πλατφόρμας τού Σχολείου.

Στο τέλος τής Γ΄ τάξης οι μαθητές/-τριες μπορούν
v  να αναγνωρίσουν και να διαβάσουν με σωστή προφορά και επιτονισμό γνωστές και άγνωστες λέξεις και απλές προτάσεις 
v  να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους
v  να αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη γαλλική γλώσσα προκειμένου να αποκτήσουν κίνητρα εκμάθησης.

Δ΄ ΤΑΞΗ


Στην Δ΄ τάξη η εκμάθηση τής γλώσσας συστηματοποιείται και οι γνώσεις εμπεδώνονται με τη βοήθεια τού εποπτικού και τού διαδραστικού υλικού τού Σχολείου μας, τής ψηφιακής πλατφόρμας, ποικίλων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, πάντα μέσα από βιωματική προσέγγιση τής γλώσσας.

Στο τέλος τής Δ΄ τάξης οι μαθητές/-τριες
v  έχουν τελειοποιήσει την ικανότητα σωστής προφοράς και επιτονισμού τής γλώσσας
v  μπορούν να κατανοούν και να παράγουν μικρούς διαλόγους προφορικού και γραπτού λόγου σχετικούς με θέματα τής καθημερινής τους ζωής.
 
Ε΄ ΤΑΞΗ

Στην Ε΄ τάξη εντείνεται η εκμάθηση τής γλώσσας και η εμπέδωση των γνώσεων επιτυγχάνεται μέσα από εποπτικό και διαδραστικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για τον σκοπό αυτό, τη χρήση τής ψηφιακής πλατφόρμας τού Σχολείου, ασκήσεις γραπτού και προφορικού λόγου, δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης.

Στο τέλος τής Ε΄ τάξης οι μαθητές/-τριες μπορούν να κατανοούν και να παράγουν μικρά και απλά κείμενα προφορικού και γραπτού λόγου σχετικά με το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον και τις δραστηριότητες τους.
 
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Στην Στ΄ τάξη, μέσα από τη συστηματική και βιωματική προσέγγιση τής γλώσσας και τού γαλλικού πολιτισμού, οι μαθητές/-τριες εμβαθύνουν στην εκμάθηση των Γαλλικών με τη βοήθεια τού ειδικά σχεδιασμένου εποπτικού και διαδραστικού υλικού, τη χρήση τής ψηφιακής πλατφόρμας τού Σχολείου και ποικίλων αξιολογήσεων και δραστηριοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Στο τέλος τής Στ΄ τάξης οι μαθητές/-τριες μπορούν
v  να κατανοούν απλά αυθεντικά κείμενα
v  να επικοινωνούν γραπτώς (καρτ-ποστάλ, σημειώματα, ηλεκτρονικά μηνύματα)
v  να περιγράφουν γεγονότα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
και, τέλος, έχουν κατακτήσει τις γλωσσικές, τις γνωστικές και τις επικοινωνιακές δεξιότητες τής Γαλλικής, όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (CIEP – DELF A1).

 Για τα βιβλία των Γαλλικών, δείτε αριστερά στις Ανακοινώσεις

Είναι γεγονός πως σε λίγες γραμμές δεν φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε αναλυτικά τη δουλειά που γίνεται στο Γαλλικό μας τμήμα ούτε να προλάβουμε όλες τις πιθανές απορίες που θα είχε κάθε γονιός για το παιδί του και το μάθημά του. Γι’ αυτό τον λόγο, αφού καλωσορίσουμε τους γονείς στο Γαλλικό τμήμα, θα τους παρακαλούσαμε να επικοινωνούν μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτησή του, καθώς πιστεύουμε ότι μέσα από τη συνεχή μετεκπαίδευση των διδασκόντων και την επικοινωνία με τους γονείς μπορούμε να ανανεωνόμαστε και να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Άλλωστε η παιδεία δεν είναι αποκλειστική υπόθεση καθηγητών, αλλά διαδικασία η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στη συνεργασία μαθητών – διδασκόντων – γονέων. Ευχαριστούμε, λοιπόν, εκ των προτέρων τους γονείς για την ενεργό συμμετοχή του και τη συμβολή τους στο έργο μας.