Στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών λειτουργεί ήδη ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το οποίο αποτελείται από μία εργαστηριακή αίθουσα, παρασκευαστήριο και γραφείο καθηγητών.εργαστήρια φυσικής Πατρών
Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό οργάνων και παρασκευασμάτων, καθώς και αναλώσιμων υλικών, ώστε να ασκούνται οι μαθητές σε ομάδες.
Διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέα και εκτυπωτή για παρουσιάσεις των μαθημάτων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

Από το σχολικό έτος 2009-2010 στο Αρσάκειο Πατρών θα λειτουργήσουν τρεις νέες αίθουσες εργαστηρίων Φυσικής-Χημείας και Βιολογίας, παρασκευαστήριο προετοιμασίας των πειραματικών ασκήσεων και γραφεία καθηγητών.
Οι αίθουσες αυτές διαθέτουν τον πιο σύγχρονο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να πειραματίζονται σε ομάδες και να μπορούν να ανακαλύπτουν ή να επιβεβαιώνουν τους βασικούς νόμους τής φύσης στον χώρο τής Φυσικής, τής Χημείας και τής Βιολογίας.
εργαστήρια φυσικών επιστημών Πατρών
Διαθέτουν σε κάθε πάγκο εργασίας παροχές χαμηλής και υψηλής τάσης καθώς και δυνατότητα χρήσης προσωπικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο από κάθε μαθητή.
Η έδρα τού καθηγητή έχει πλήρη εξοπλισμό πολυμέσων (ηλεκτρονικό υπολογιστή, μηχάνημα προβολής, οθόνη, σύνδεση με διαδίκτυο και εκτυπωτή), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις προγραμματίζονται στην αρχή τής σχολικής χρονιάς από τους διδάσκοντες καθηγητές σε συνεργασία με τον Συντονιστή των Φυσικών Μαθημάτων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τον υπεύθυνο τού σχολικού εργαστηρίου.
Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων ανανεώνεται και συμπληρώνεται κάθε χρόνο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πειραματικών διατάξεων, πέρα από αυτές που είναι υποχρεωτικές από το ΥΠΕΠΘ.
εργαστήρια φυσικής Πάτρας
Έτσι είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται εργαστηριακές δραστηριότητες που συντελούν στην καλύτερη αφομοίωση τής διδακτέας ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα τού ΥΠΕΠΘ.
Οι εργαστηριακές αυτές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή «πειραμάτων επίδειξης» είτε με τη μορφή «μετωπικών πειραμάτων» (δηλαδή πειραμάτων που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες των 2-4 ατόμων).

Οι αίθουσες  κατασκευάστηκαν με χορηγία τού επιχειρηματία, προέδρου τού Κέντρου Παιδείας Επιστημών κ. Κωνσταντίνου Δημητριάδη και αποτελούν την αρχή τής πολλά υποσχόμενης συνεργασίας μεταξύ τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τού Κέντρου Παιδείας Επιστημών.