Στο σχολικό συγκρότημα των Αρσακείων Ψυχικού λειτουργούν τρία Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών. Το ένα από αυτά εξυπηρετεί τις ανάγκες εποπτικής διδασκαλίας και πειραματικής εξάσκησης των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωγραφίας και τα άλλα δύο τις ανάγκες των Γυμνασίων και των Λυκείων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ Image     Το Εργαστήριο (γνωστό ως Χημείο των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού) ιδρύθηκε το 1936 για τις ανάγκες τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Από το 1955 και μετά γινόταν σε αυτό το μάθημα τής Φυσικής Πειραματικής και για τους μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Δημοτικού.     Από το 1991 στις αίθουσες τού Χημείου διδάσκονται το μάθημα τής Φυσικής αποκλειστικά οι μαθητές των τριών Δημοτικών Σχολείων τού Ψυχικού.     Το Χημείο αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για τις αντίστοιχες τάξεις τού Δημοτικού. Οι μαθητές εργάζονται κατά ομάδες σε πάγκους εργασίας για την ολοκλήρωση των πειραματικών διαδικασιών. Έτσι προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση υπό το πρίσμα τής δημιουργικής συνεργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον που ικανοποιεί την εξερευνητική διάθεση των μαθητών.
     Είναι άρτια εξοπλισμένο με όργανα και εποπτικά  μέσα, όπως γεννήτριες, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, μετασχηματιστές, συσκευές ηλεκτρόλυσης, πηνία, μετρητή μήκους κύματος τού φωτός, διαθλασίμετρο, γεννήτρια ήχου, παλμογράφο, μικροσκόπια, θερμόμετρα ποικίλων τύπων, μηχανή εσωτερικής καύσης, υδραντλίες, ζυγούς σύγκρισης και σταθμά τα οποία καλύπτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια τού Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Οπτικής, Ακουστικής, Βιολογίας - Ανθρωπολογίας, Θερμότητας, Μηχανικής τής ύλης τού μαθήματος τής Φυσικής τής Ε΄και Στ΄τάξης.     Επιπλέον, το Χημείο διαθέτει και θερμοκήπιο, το οποίο εκτός από την αισθητική ικανοποίηση που προσφέρει, επιτρέπει στους μαθητές να έρχονται σε άμεση επαφή με τον φυτικό κόσμο.      Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στις προθήκες του υπάρχουν όργανα και συσκευές ιστορικής αξίας όπως ενδεικτικά: παλαιές φωτογραφικές μηχανές διαφόρων τύπων, μηχανές προβολής διαφανειών, κινηματογραφική μηχανή, τα οποία κάνουν εναργέστερη τη σύγκριση παλαιότερων και σύγχρονων τεχνολογιών.

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Image Το πείραμα πέρα από μοχλό προόδου των Φυσικών Επιστημών αποτελεί και βασικό εργαλείο κατανόησης και μετάδοσης τής γνώσης. Θα υποστηρίζαμε, μάλιστα, ότι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη, πρέπει να αποτελεί την αιχμή τού δόρατος στην προσπάθεια για τη διέγερση τού ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες. Εκτός όμως από αυτό, είναι και ένα παιδαγωγικό μέσο για την ανάπτυξη τής ικανότητάς τους να παρατηρούν και να ερμηνεύουν τα φαινόμενα. Η αναγκαιότητα τής πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών διαπιστώθηκε πολύ νωρίς στα Αρσάκεια Σχολεία, στα οποία λειτουργούν τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας ήδη από τις αρχές τού περασμένου αιώνα.  Στο κεντρικό κτήριο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού είχαν διαμορφωθεί  τρεις αίθουσες στον 2ο όροφο έτσι, ώστε να έχουν την κατάλληλη υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε όργανα και συσκευές για τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων. Μάλιστα, ορισμένα από τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν τότε, αποτελούν σήμερα αντικείμενα μουσειακής αξίας. Image Τις τελευταίες δεκαετίες, η αναβάθμιση των εργαστηρίων συνοδεύει την εξέλιξη των Αρσακείων Σχολείων.
Πρόσφατα ανακαινίσθηκαν εκ βάθρων τρεις εργαστηριακές αίθουσες τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, όπου στεγάζεται το 1ο Εργαστήριο Φυσικής – Χημείας και Βιολογίας των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων τού Ψυχικού και στο οποίο ασκούνται οι μαθητές τού Α΄ Γυμνασίου και τού Α΄ Λυκείου. Την αίθουσα Βιολογίας τού εργαστηρίου αυτού χρησιμοποιούν οι μαθητές όλων των Σχολείων τού Ψυχικού.
Παρέχει στους μαθητές μας την ευκαιρία να εντρυφήσουν στα φυσικά και χημικά φαινόμενα και να οδηγηθούν στους νόμους που τα διέπουν, μέσα σε ευχάριστους και άρτια εξοπλισμένους χώρους. Η πλήρης αξιοποίηση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και η συνεχής χρήση τους από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τάξεων, όπως και η διαρκής ανανέωσή τους σε όργανα και συσκευές, αποτελεί ένα από τα θέματα άμεσης προτεραιότητας στα Αρσάκεια Σχολεία, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι τού τόπου. 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Image  Σε τρεις αίθουσες τού 2ου Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού στεγάζεται το  2ο Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας των Αρσακείων τού Ψυχικού και εξυπηρετεί τις ανάγκες τού Β΄ Γυμνασίου, τού Β΄ Λυκείου και τού Κλασικού Λυκείου.

Οι αίθουσες αυτές διαθέτουν πλούσιο σχολικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Η μία από αυτές επιπλέον διαθέτει εξοπλισμό πολυμέσων (Η/Υ, μηχάνημα προβολής, οθόνη, σύνδεση με το διαδίκτυο), ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Οι σειρές πειραμάτων πραγματοποιούνται από τους διδάσκοντες Καθηγητές τού Γυμνασίου και τού Λυκείου με τη συνδρομή τής Παρασκευάστριας τού εργαστηρίου. Τα πειράματα προγραμματίζονται στην αρχή τής σχολικής χρονιάς σε συνεργασία με τον Συντονιστή τού κλάδου ΠΕ4, τον υπεύθυνο τού Σχολικού Εργαστηρίου και τους διδάσκοντες καθηγητές.

Image Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων ανανεώνεται και συμπληρώνεται κάθε χρόνο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πειραματικών διατάξεων, πέρα από αυτές που είναι υποχρεωτικές από το ΥΠΕΠΘ.

Έτσι μπορούν να πραγματοποιούνται εργαστηριακές δραστηριότητες που συντελούν στην καλύτερη αφομοίωση τής διδακτέας ύλης που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα τού ΥΠΕΠΘ. Οι εργαστηριακές αυτές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή «πειραμάτων επίδειξης» είτε με τη μορφή «μετωπικών πειραμάτων» (δηλαδή πειράματα που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε ομάδες των 2 έως 4 ατόμων).