Τα Σχολεία τής Πάτρας διαθέτουν 2 (δύο) υπερσύγχρονες αίθουσες εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η πρώτη, δυναμικότητας 12 θέσεων εργασίας μαθητών και 1 θέσεως καθηγητού, στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο τού Σχολείου και η δεύτερη, δυναμικότητας 16 θέσεων εργασίας μαθητών και 1 θέσεως καθηγητού, στεγάζεται στο κτήριο των Εργαστηρίων τού Αρσακείου Πατρών.

Οι Η/Υ είναι σε μόνιμη κεντρική σύνδεση στο Διαδίκτυο (όπως και όλο το Σχολείο εξάλλου) προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστατευμένη, όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές γνώσης. Τα εργαστήρια διαθέτουν επιπλέον τον απαραίτητο εποπτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερα, προβολέα data – οθόνη) και μεγάλο εύρος εξειδικευμένου λογισμικού για όλες τις τάξεις τού Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Λόγω τής αρτιότητάς τους τα εργαστήριά μας είναι Πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας και χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούνται για παρουσιάσεις πρωτοποριακών εφαρμογών νέου εκπαιδευτικού λογισμικό. Λόγω τής πολλαπλής χρήσης τους υπάρχει διαρκής υποστήριξη, ανανέωση, αναβάθμιση, και ενημέρωση και τού εξοπλισμού και τού λογισμικού τους.