Τα Σχολεία της Θεσσαλονίκης διαθέτουν 2 (δύο) υπερσύγχρονες αίθουσες εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δυναμικότητας 12 θέσεων εργασίας μαθητών  η κάθε μια. Η μία στεγάζεται στο κτήριο του Γυμνασίου και η δεύτερη στο κτήριο του Λυκείου.

Οι Η/Υ είναι σε μόνιμη κεντρική σύνδεση στο Διαδίκτυο (όπως και όλο το Σχολείο εξάλλου) προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστατευμένη, όσον αφορά το περιεχόμενο, πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές γνώσης. Τα εργαστήρια διαθέτουν επιπλέον τον απαραίτητο εποπτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό (εκτυπωτές, σαρωτές, web κάμερα, προβολέα data – οθόνη) και μεγάλο εύρος εξειδικευμένου λογισμικού για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου.

Λόγω της αρτιότητάς τους τα εργαστήριά μας είναι Πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Παιδείας και χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούνται για παρουσιάσεις πρωτοποριακών εφαρμογών νέου εκπαιδευτικού λογισμικού. Λόγω της πολλαπλής χρήσης τους υπάρχει διαρκής υποστήριξη, ανανέωση, αναβάθμιση, και ενημέρωση και του εξοπλισμού και του λογισμικού τους.
003
Πατήστε για μεγέθυνση