Αρσάκεια Ιωαννίνων
Καλώς ήρθατε πρωτάκια! (Α΄, Στ΄ τάξεις)

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων καλωσόρισαν στο Σχολείο τους νέους μαθητές τής Α΄ τάξης.

Γερμανικό Καλωσόρισμα (Γ΄ τάξη)
Ένα διαφορετικό «γλυκό» καλωσόρισμα δέχθηκαν οι μαθητές τού τμήματος Γερμανικών τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στο πρώτο μάθημα τής νέας σχολικής χρονιάς.

Αγιασμός
Με την έναρξη τής σχολικής χρονιάς, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 τελέστηκε Αγιασμός για τους μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων στον προαύλειο χώρο τού Σχολείου παρουσία γονέων μαθητών τής Α΄ τάξης.