Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η αξιοποίηση τού Φωτόδεντρου στη διδακτική πράξη
Το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Η αξιοποίηση τού Φωτόδεντρου στη διδακτική πράξη» παρακολούθησαν οι καθηγήτριες Φυσικών Επιστημών τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Κατερίνα Τάτση και Νεφέλη Λαγοπάτη.

Η σωστή διαχείριση τής επαγγελματικής κόπωσης
Η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Ειρήνη Οικονόμου σεμινάριο τής Burlington Books με θέμα «Ο εκπαιδευτικός και η σωστή διαχείριση τής επαγγελματικής κόπωσης (burnout)». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάννινα.

Ο φιλόλογος τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Νικήτας Σταματελόπουλος παρακολούθησε διήμερο βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Εισαγωγή στη φιλοσοφία και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2015.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Θεοδώρα Ζιαμπίρη παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Αξιοποίηση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) στη διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου - Δειγματικά διδακτικά σενάρια διδασκαλίας».

Η φυσικός τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Νεφέλη Λαγοπάτη παρακολούθησε, βιωματικό σεμινάριο με τίτλο "Γεμάτο διατροφή", που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο τού ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Μαρίνα Αργύρη παρακολούθησε, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των τεχνολόγων».

Η καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Ειρήνη Οικονόμου παρακολούθησε ενημερωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας των Γυμνασίων τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ιωαννίνων με τίτλο «Διδασκαλία τής Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, τη λειτουργική χρήση και την κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση».

Οι καθηγήτριες Φυσικών Επιστημών τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Κατερίνα Τάτση και Νεφέλη Λαγοπάτη παρακολούθησαν επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ανίχνευση CO2 και H2O κατά την καύση».

Ο μαθηματικός τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Χαράλαμπος Αμπαζής παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο «Τα Μαθηματικά στην υποχρεωτική εκπαίδευση», που  πραγματοποίησε ο σχολικός σύμβουλος Μαθηματικών κ. Κατσαρόσ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Ο φιλόλογος τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων κ. Νικήτας Σταματελόπουλος παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο.