Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει την «Ημέρα Φυσικών Επιστημών: Πειραματίζομαι - Συν-ερευνώ - Διαγωνίζομαι», η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Οι συμμετέχοντες μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος σε μία από τις ακόλουθες δράσεις:

  • Διαγωνισμό πειραμάτων για μαθητές Γυμνασίων.
  • Πειράματα επίδειξης από μαθητές Γυμνασίων και των Α΄ και Β τάξεων Λυκείων.
  • Διαγωνισμό γνώσεων με τη μορφή ψηφιακού quiz για μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίων και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείων.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι:

  • Η ανάπτυξη της συνεργατικής έρευνας, εργασίας και μάθησης.
  • Η εξοικείωση των μαθητών με την μεθοδολογία και τις εφαρμογές των Φυσικών Επιστημών για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή.

Afisa HmeraFysikonEpistimon 04