Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Ψυχικού, Εκάλης, Ιωαννίνων, Πάτρας και Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στη  Θ΄Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5-6-7 Μαρτίου 2016 στα  Τοσίτσεια Σχολεία της Εκάλης και στη ‘’Στοά του Βιβλίου’’ και διοργανώθηκε από τη Φ.Ε.

Οι προκριματικοί αγώνες τής Θ΄ Διαρσακειακής Συνάντησης Δημιουργικού Προφορικού Λόγου θα πραγματοποιηθούν στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Εκάλης, στις 5 και 6 Μαρτίου 2016, και οι τελικοί αγώνες στη Στοά τού Βιβλίου στις 7 Μαρτίου 2016.