Τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων Πάτρας και συμμετείχαν στην  Ι΄ Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18-9-20 Μαρτίου 2017 στα  Τοσίτσεια Σχολεία της Εκάλης και στη ‘’Στοά του Βιβλίου’’ και διοργανώθηκε από την Φ.Ε.

Η Ι' Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου θα διεξαχθεί στις 18, 19 και 20 Μαρτίου 2017. 
Ακολουθούν χρήσιμες πληροφρορίες για την Ι' Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου


Ανακοίνωση προς τους γονείς

Πρόγραμμα τής Ι' Διαρσακειακής Συνάντησης Δημιουργικού Προφορικού Λόγου

Αναλυτικοί κανόνες

Συνοπτική περιγραφή των κανόνων

Δήλωση ενδιαφέροντος μαθητή

Ατομική δήλωση κριτή

Πληροφορίες: κ. Χρύσα Παπουτσάκη (υπεύθυνη των Ρητορικών Αγώνων τής Φ.Ε.), τηλ. 6945-073010